Der Autor

Kurzporträt Gerd Grießbach

– Gerd Grießbach, geb. 1942
– Enkel des Kunstmalers Hans Schirmer
– lebt in Dresden